اجر و ارج خدمت درگمنامی نزد خدا بیشتر است

مدیر کل صدا وسیمای فارس در دومین روز از سال نو با حضور در فرستنده پر قدرت تلویزیونی خرمنکوه  ضمن بازدید از این فرستنده  از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات همکاران مستقر در این فرستنده قرار گرفت.

متن کامل »